Categoriearchief: Geen categorie

EEN ‘UITDAGENDE’ NIEUWJAARSRECEPTIE

Een nieuwjaarsreceptie uitdagend? Behoort een nieuwjaarsreceptie niet plezierig te zijn, met gezellig volk, een glaasje en enkele hapjes? Inderdaad en dat was de nieuwjaarsreceptie van de BRES op 22 januari ongetwijfeld. Vanaf 21.00 u. startte de eigenlijke receptie in de patio van het stadhuis in Bree. Zoals vorige jaren was er geen gebrek aan drank (alcoholisch en niet alcoholisch) en waren de hapjes overvloedig en van een hoog culinair niveau. Met de pleiade aan oog- en mondstrelende hapjes was het uitdagend om geen enkele van de vele hapjes te laten voorbijgaan. Kortom, de 45 deelnemers aan de nieuwjaarsreceptie zijn ongetwijfeld allemaal tevreden en voldaan naar huis teruggekeerd (met de uitdaging de sneeuw nogmaals te trotseren).

Met de eerste sneeuwval was het eerder op de avond al een hele uitdaging geweest om tegen 19.00 u. in de KIm Clijsterszaal te geraken. Toen de grote meerderheid tegen 19.30 u.klaar was met het ontvangstdrankje kon het officiële gedeelte beginnen. Andy Moors, de voorzitter, was de eerste om iedereen een voorspoedig 2019 te wensen, maar was meteen ook de eerste om uitdagingen voor 2019 te formuleren: een uitbreiding van het bestuur, nieuwe leden en organiseren van betekenisvolle en interessante bijeenkomsten. Jo Geebelen, één van de stichtende leden van de BRES, werd gelauwerd voor zijn jarenlange inzet voor de BRES.

Liesbeth Van der Auwera, burgemeester en gastvrouw voor de avond, ging in op het thema economie en werk. Zij beperkte zich geenszins tot het opsommen van wat er op dat vlak in Bree al goed functioneert (zoals onder meer het groeiend aantal bedrijven en een stabiele werkgelegenheid), maar formuleerde eveneens meteen een aantal uitdagingen: kansen voor ondernemers creëren, werkloosheid bij jongeren verlagen, industrieterreinen uitbouwen, aandacht voor het klimaat en de (plaatselijke) mobiliteit en … verdere intense samenwerking met de BRES.

Dan was het de beurt aan Marc Meylaers, naast vele andere dingen “als hobby” ook nog voorzitter van het VKW-Limburg en vroegere voorzitter van de BRES. Dat hij met veel plezier terugkwam naar Bree, werd van het begin duidelijk aan de gedrevenheid waarmee hij zijn betoog bracht: enthousiast en rechtuit, zonder een blad voor de mond te nemen. Zijn boodschap was helder: de focus moet dringend opnieuw gaan naar het creëren van toegevoegde waarde, naar het maken van winst. En dat is iets anders dan een eenzijdige focus op omzet, op schaalvergroting en op traditionele globalisering. In een globalisering 2.0 moet de klemtoon daarentegen liggen op kleinere, flexibele ondernemingen die zorgen voor toegevoegde waarde, op de samenwerking tussen ondernemers, op incubatoren die vernieuwend werken, op nieuwe en soepele financieringsvormen en vooral ook naar een onderwijs dat de jongeren leert om te ondernemen en hen een gedreven arbeidsattitude bijbrengt. Tegelijk mag de arbeid die toegevoegde waarde creëert alsook de ondernemerswinst niet al te zwaar belast worden. De overheid moet ervoor zorgen dat de fiscale achterpoortjes gesloten worden en dat de vele regels (bijvoorbeeld op het vlak van aanbestedingen) niet enkel een competitief voordeel voor de echt grote ondernemingen creëren. Veel werk dus, met veel uitdagingen.

Maar intussen was het dus 21.00 u. en tijd voor de échte receptie, meteen ook het ideale moment om nog even na te kaarten over de stortvloed aan ideeën en vooral ook over uitdagingen die ons allen te wachten staan.

DE BRES DRAAGT ZORG VOOR HAAR LEDEN

Het werkingsjaar 2017 stond bij de Breese Economische Stuurgroep in het teken van de ecologie en de duurzaamheid. Zo was er onder meer een lezing over geothermie en werden proefritten met hybride en/of elektrische wagens georganiseerd.

Afgaande op de opkomst voor de afgelopen activiteiten mag gesteld worden dat de Breese ondernemer ongetwijfeld óók bezig is met het milieu en met duurzaamheid en daar de nodige energie en zorg aan wil besteden. Maar soms is het geen overbodige luxe dat diezelfde ondernemer ook voldoende zorg besteedt aan zichzelf. Daarom heeft de  BRES op donderdag 7 december een bijeenkomst georganiseerd rond het thema “persoonlijke energie en veerkracht”.

Plaats van het gebeuren was de Pollismolen waar de leden om 08.00 u verwacht werden op een ontbijt. Na de versterking van de inwendige mens was het tijd voor  toelichting rond het vooropgezette thema. Carine Drijkoningen van Itineris (gespecialiseerd in loopbaancoaching) gaf eerst wat achtergrondinformatie rond stress en burn-out. Ongeveer 1 op 4 werknemers blijkt zich in de gevarenzone voor burn-out te bevinden. Voor ondernemers waren er geen aparte cijfers, maar allicht ligt dat percentage zeker niet lager… Dan kregen de 20 toehoorders een overzicht van de (preventieve) maatregelen die kunnen worden genomen en die situeren zich op drie niveaus: op het niveau van de organisatie, op het niveau van het team en op het niveau van het individu. Voor ieder niveau zijn er aangepaste werkwijzen en technieken om mee aan de slag te gaan.

Na de theorie was er ook een stuk praktijk voorzien en dat in de vorm van een boswandeling, géén gewone boswandeling, maar wel een “stiltewandeling” of een “wandeling met aandacht”. Tijdens de eerste helft van de wandeling werd de deelnemers daarom gevraagd om niet te praten (en uiteraard geen GSM te gebruiken…), maar wel om de wandeling bewust met alle zintuigen te ervaren. Dan mocht (nog steeds tijdens de wandeling) in duo’s gereflecteerd worden rond vragen als: wat is speciaal opgevallen tijdens deze manier van wandelen? Werden andere dingen waargenomen dan normaal? wat zijn energievreters in het dagelijkse leven? Wat zijn de dingen die energie geven?

Tijdens de afsluitende round-up (intussen was het bijna ongemerkt 10.15 u. geworden) werd duidelijk dat iedereen vooral de mentale rust en de ontspanning had ervaren, maar tegelijk werd duidelijk dat een eenmalige 3 km-wandeling niet zal volstaan om een langdurig effect te hebben… De bijeenkomst werd afgesloten met een laatste test, met name rond bewust proeven. Uit een gezond drankje de precieze bestanddelen halen, blijkt alles behalve gemakkelijk, maar gelukkig heeft de oefening geen aanleiding gegeven tot bijkomende stress, integendeel. Met nieuwe energie en veerkracht vertrokken de aanwezigen, ongetwijfeld op weg naar opnieuw een drukke werkdag.

Deze diashow vereist JavaScript.