Mission

“Samen op de bres voor werk in eigen streek”

Het stadsbestuur van Bree werkt ook samen met de Breese Economische Stuurgroep (BRES), aan de uitbouw van de werkgelegenheid in Bree.

De Breese Economische Stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

 • De voorzitter (bedrijfsleider), de burgemeester, de stadssecretaris.
 • Breese bedrijven met een afvaardiging van zaakvoerdersbedrijfsleiders.
 • De directies van de grootste middelbare scholen T.I.S.M. en Sint-Augustinusinstituut.
 • Een afvaardiging van de kleinere Breese KMO’s.

De BRES vergadert in principe om de drie maanden, het is een informeel overlegmoment tussen het bedrijfsleven van Bree, het stadsbestuur en de scholengemeenschap. Het is de bedoeling om elkaar beter te leren kennen en om samen te werken, zodanig dat er voor al de drie partijen een meerwaarde ontstaat.

Voorbeelden hiervan zijn o.a:

 • Een vlotte opvolging van de wensen van het bedrijfsleven naar het stadsbestuur toe (vb. vergunningswetgeving, mobiliteitsproblemen, bereikbaarheid van de industrieterreinen, stageplaatsen,…).
 • Een aangepaste (technische) opleiding om Breese leerlingen, als het kan, te laten doorstromen in een arbeidsplaats in Breese bedrijven.
 • Stages voor leerkrachtenleerlingen in bedrijven, maar ook voor managers en bedrijfsdirecties in scholen.
 • Sinds enkele jaren zijn er peterschap-projecten tussen de stad, de scholen en de bedrijven van Bree d.w.z. dat er telkens één klas aan een bedrijf of stedelijke dienst wordt verbonden, waarbij de leerlingen allerlei opdrachten vervullen om deze wereld beter te leren kennen en vaardiger te worden in het verkrijgen van informatie, het versturen van professionele brieven en mails, enz.

BRES legt ook contacten met industriegroepen in de omgeving (vb. bedrijvengroep-industriegroep van Opglabbeek, Hamont-Achel, …) en organiseert werkbezoeken of bedrijfsbezoeken in en buiten Bree.

De BRES-visie kan worden samengevat als volgt:

   • Forum bedrijven/scholen/stadsbestuur is uniek en moet in BRES meerwaardes bieden.
   • BRES heeft, via tewerkstelling/werkgelegenheid, een plicht t.o.v. de Breese (en regionale) gemeenschap.
   • BRES zou meer kunnen/moeten doen voor schoolverlaters (1ste job). Gebrek aan ervaring is voor getalenteerde en ambitieuze afgestudeerden vaak een hindernis/frustratie om aan een job te geraken.
   • BRES-leden moeten meer op elkaar kunnen rekenen en informatie uitwisselen bij vragen, problemen, expertises.