Maandelijks archief: november 2018

Help! Is er een dokter in de zaal?

DE BRES HOUDT HET GEZOND

Op woensdag 7 november had de Breese Economische Stuurgroep afgesproken in het Pakhuys aan het kanaal in Bree en dat voor een nieuwe activiteit die aansloot bij het jaarthema “Veiligheid”. Om 17.00 u. werden de deelnemers verwelkomd met een hapje en een drankje en dan kon er op 17.30 u. gestart worden met de eerste workshop, een spoedcursus reanimatie en eerste hulp.

Levensreddend handelen en reanimeren mag dan wel een serieuze aangelegenheid zijn, de docent (of acteur?) van dienst wist van bij de start de deelnemers te boeien door op een heel geanimeerde en ludieke manier het onderwerp aan te brengen en tegelijk heel duidelijk te maken welke concrete acties ondernomen moeten worden. Na de sessie van 1,5 uur zal niemand nog vergeten dat je eerst moet vaststellen of het slachtoffer nog ademt, dat de regel van 30/2 strikt moet worden toegepast (voor wie er niet bij was: 30 keer pompen – 2 keer beademen), dat je de reanimatie moet voortzetten tot je wordt afgelost of tot de hulpdiensten aanwezig zijn, … Na de verhelderende uitleg mochten de deelnemers zelf oefenen op poppen om vast te stellen dat reanimeren inderdaad iets is dat iedereen kan leren en dat de basistechniek echt wel onder de knie te krijgen is. De werksessie werd afgerond met een demonstratie van een AED-toestel (een Automatische Externe Defibrillator). Ook hierbij gaf de docent een aantal praktische tips & tricks en maakte hij opnieuw duidelijk dat ook het werken met dergelijk toestel niet zo moeilijk is. Besluit: je hoeft echt geen dokter te zijn om te leren reanimeren en eigenlijk is er geen excuus om het niet te leren.

Spreker voor de tweede sessie was Bart Teuwen, algemeen directeur bij Certimed (het vroegere Mensura Absenteïsme). Vanuit zijn functie was hij de geknipte persoon om dieper in te gaan op ziekteverzuim. De heel gerichte en concrete vragen van de deelnemers maakten van de uiteenzetting een interactieve “workshop” en maakten vooral duidelijk dat het zeker een thema is dat leeft in organisaties. Ziekteverzuim is dan ook een fenomeen dat een grote impact heeft, uiteraard op het financiële vlak, maar ook praktisch – organisatorisch. Kernboodschap was dat er wel degelijk kan worden gewerkt aan de reductie van het ziekteverzuim. Dat moet namelijk worden gezien als een keuze: je kiest er uiteraard niet voor om ziek te worden, maar iedereen beslist zelf op welk moment de ziekte ernstig genoeg is om niet te gaan werken (of om het werk te hervatten). Belangrijk bij de aanpak van het ziekteverzuim is zeker dat de organisatie een duidelijke visie heeft en die ook aan iedereen kenbaar maakt, dat er transparante regels zijn (b.v. wie verwittigen bij ziekteverzuim?) en vooral dat er op een eerlijke manier met werknemers wordt gecommuniceerd over het onderwerp (preventief, tijdens het ziekteverzuim en na terugkeer). De goed gedocumenteerde presentatie wordt ter beschikking gesteld via deze link.

De leerrijke avond werd afgesloten met wat was aangekondigd als “een niet alledaags diner”. Dat bleek een rijkelijk gevulde fondue te zijn. Opnieuw werd de deelnemers gevraagd om zelf enige activiteit te ontplooien. We hebben daarover geen klachten gehoord …

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Safety on wheels

Op de zonnige woensdagnamiddag 27 juni is de Breese Economische Stuurgroep (BRES) om 15.45 u. met 32 personen (leden én partners) met de bus vertrokken op de terreinen van busbedrijf De Wilg en dat richting Weert. ‘s Avonds om 22.30 u. is de BRES dan met dezelfde leden (én partners) veilig en wel terug aangekomen bij de Wilg.

In de loop van de namiddag is er allicht bij een aantal deelnemers aan de activiteit de vrees ontstaan dat het voor sommigen misschien wel eens fout zou kunnen aflopen. Onder het motto “Safety on Wheels” had het bestuur namelijk een namiddag georganiseerd bij het bedrijf Slip Way in Weert.

Bij aankomst werd de groep in twee gedeeld en kon de veiligheidstraining beginnen. De eerste groep startte met “drunk and drive”: met de gepaste bril kregen de deelnemers een heel concreet idee wat het betekent om een klein beetje dronken te rijden, héél dronken te rijden en zelfs onder invloed van drugs te rijden. Het bleek al heel snel hoe moeilijk het is om onder die omstandigheden met een open wagentje een op zich niet al te complex parcours af te leggen. Zelfs instappen in het voertuig zorgde voor de nodige hilariteit. Met de overtuiging dat je best héél nuchter achter het stuur plaats neemt, ging het dan naar de tweede activiteit: de ongevalsimulator. Na een korte toelichting konden de vrijwilligers plaatsnemen in een auto die vervolgens op zijn kop werd gedraaid. Iedereen slaagde er uiteindelijk in om zich vanuit die benarde positie uit het voertuig te bevrijden (deuren en ramen waren voor alle zekerheid al uit de wagen verwijderd…).

De tweede groep had intussen de slipcursus afgewerkt. Na een theoretische inleiding werd eerst geoefend op een noodstop: remmen en koppeling volledig dichtgooien en tegelijk je achteruitkijkspiegel in de gaten houden. Na enkele keren lukte dat voor de meesten redelijk goed. Het onder controle brengen van een slippende wagen bleek een andere paar mouwen. Op een glad wegdek tegen circa 30 km/uur de wagen een kwartje naar rechts draaien én de handrem aantrekken, was geen probleem en zorgde voor het gewenste slip effect. De wagen dan weer onder controle krijgen leek in theorie makkelijk (gewoon ontkoppelen, aan het stuur draaien en de blik op het einddoel blijven houden en dat alles binnen maximaal 1 seconde), maar in praktijk gehoorzaamde de wagen meestal niet…

Rond 20.00 u. had iedereen alle proeven beëindigd en kon worden aangeschoven voor de BBQ. Met het zalige zomerweer was het goed toeven op het terras. In een kort woordje gaf de voorzitter, Andy Moors, al een zicht op wat er in het najaar nog op het programma van de BRES staat en omstreek 22.00 u. ging het veilig en wel (zoals het hoort) terug naar Bree. Niemand had te veel gedronken. Maar aangezien een bus was voorzien, zou zelfs dat geen probleem zijn geweest.

Deze diashow vereist JavaScript.