Maandelijks archief: februari 2014

Voorzitter Hans De Jong aan het woord…

Zoals eerder aangekondigd zullen we regelmatig via een videofragment een aantal leden van de BRES voorstellen. Voorzitter Hans De Jong (De Boer Tenten) bijt de spits af. In onderstaand fragment verduidelijkt Hans de missie van de BRES.
De inleiding wordt verzorgd door enkele leerlingen van 5 Economie-wiskunde van het Sint-Augustinusinstituut van Bree die zich hebben geëngageerd om deze interviews af te nemen.

Leerlingen interviewen BRES-leden

De leerlingen van 5 Economie-wiskunde van het Sint-Augustinusinstituut waren afgelopen donderdag te gast bij de heer Hans de Jong (directeur De Boer Tenten), mevrouw Liesbeth Van der Auwera (burgemeester Stad Bree) en de heer Ludo Jacobs (algemeen directeur Sint-Augustinusinstituut) voor een interview in het kader van het BRES-project.
BRES is een uniek samenwerkingsverband tussen de stad Bree, de Breese bedrijven en de secundaire scholen uit Bree.
Doel van het bezoek was het maken van een aantal videofragmenten voor de nieuwe website van BRES (http://www.bres-bree.be) waarin verschillende leden zullen voorgesteld worden.
De leerlingen zijn nu volop bezig met het verwerken van het filmmateriaal dat weldra online zal verschijnen. De foto’s van de interviews kan u alvast hier bekijken.

BRES: een vernieuwd elan in 2014

_DSC3220BRES (Breese Economische Stuurgroep) is een uniek samenwerkingsverband tussen de stad Bree, de Breese bedrijven en de secundaire scholen uit Bree. Sinds Hans De Jong (De Boer Tenten) in het najaar 2013 de voorzittersfunctie heeft overgenomen van Marc Meylaers (LAG), heeft hij allerminst stil gezeten. Allereerst werden de basis doelstellingen van de BRES opnieuw scherp gesteld: via kwalitatieve bedrijfsstages afgestudeerden ondersteunen in hun zoektocht naar een eerste baan; het netwerk tussen de leden verstevigen zodat er vlot een beroep kan worden gedaan op mekaars know-how én zodat er ook op zakelijk vlak maximaal wordt samengewerkt; stimuleren van spontane uitwisseling van relevante informatie en initiatieven tussen de bedrijven, de scholen en de stad.

Tegelijk werd gestart met een “promotiecampagne” naar de Breese bedrijven. Niet alleen werden bestaande leden die door de jaren heen hun deelname aan de BRES hadden verminderd opnieuw aangesproken, maar ook werden nieuwe potentiële leden actief benaderd. Doelstelling blijft om vooral de grotere Breese bedrijven (en in ieder geval de bedrijven die gevestigd zijn op een industrieterrein) te laten aansluiten, maar belangrijker dan een minimale grens van 25 personeelsleden, is de wil om de doelstellingen van de BRES te onderschrijven en actief te participeren. Intussen telt de BRES 36 leden (afkomstig uit 31 organisaties).

Dat het nieuwe élan stimulerend werkt, bewijst alvast de geslaagde en druk bijgewoonde nieuwjaarsreceptie. Die vond plaats in het mooie kader van het Breese stadhuis, waarmee  het engagement van de stad extra in de verf werd gezet. Het was meteen een goede gelegenheid om de nieuwe leden wat beter te leren kennen én om één van de doelstellingen van BRES in de praktijk te brengen, met name netwerking.

Voor 2014 staan er nog 4 activiteiten op het programma: twee bedrijfsbezoeken, een vakantieborrel en een Algemene Vergadering.

Deze diashow vereist JavaScript.