DE BRES DRAAGT ZORG VOOR HAAR LEDEN

Het werkingsjaar 2017 stond bij de Breese Economische Stuurgroep in het teken van de ecologie en de duurzaamheid. Zo was er onder meer een lezing over geothermie en werden proefritten met hybride en/of elektrische wagens georganiseerd.

Afgaande op de opkomst voor de afgelopen activiteiten mag gesteld worden dat de Breese ondernemer ongetwijfeld óók bezig is met het milieu en met duurzaamheid en daar de nodige energie en zorg aan wil besteden. Maar soms is het geen overbodige luxe dat diezelfde ondernemer ook voldoende zorg besteedt aan zichzelf. Daarom heeft de  BRES op donderdag 7 december een bijeenkomst georganiseerd rond het thema “persoonlijke energie en veerkracht”.

Plaats van het gebeuren was de Pollismolen waar de leden om 08.00 u verwacht werden op een ontbijt. Na de versterking van de inwendige mens was het tijd voor  toelichting rond het vooropgezette thema. Carine Drijkoningen van Itineris (gespecialiseerd in loopbaancoaching) gaf eerst wat achtergrondinformatie rond stress en burn-out. Ongeveer 1 op 4 werknemers blijkt zich in de gevarenzone voor burn-out te bevinden. Voor ondernemers waren er geen aparte cijfers, maar allicht ligt dat percentage zeker niet lager… Dan kregen de 20 toehoorders een overzicht van de (preventieve) maatregelen die kunnen worden genomen en die situeren zich op drie niveaus: op het niveau van de organisatie, op het niveau van het team en op het niveau van het individu. Voor ieder niveau zijn er aangepaste werkwijzen en technieken om mee aan de slag te gaan.

Na de theorie was er ook een stuk praktijk voorzien en dat in de vorm van een boswandeling, géén gewone boswandeling, maar wel een “stiltewandeling” of een “wandeling met aandacht”. Tijdens de eerste helft van de wandeling werd de deelnemers daarom gevraagd om niet te praten (en uiteraard geen GSM te gebruiken…), maar wel om de wandeling bewust met alle zintuigen te ervaren. Dan mocht (nog steeds tijdens de wandeling) in duo’s gereflecteerd worden rond vragen als: wat is speciaal opgevallen tijdens deze manier van wandelen? Werden andere dingen waargenomen dan normaal? wat zijn energievreters in het dagelijkse leven? Wat zijn de dingen die energie geven?

Tijdens de afsluitende round-up (intussen was het bijna ongemerkt 10.15 u. geworden) werd duidelijk dat iedereen vooral de mentale rust en de ontspanning had ervaren, maar tegelijk werd duidelijk dat een eenmalige 3 km-wandeling niet zal volstaan om een langdurig effect te hebben… De bijeenkomst werd afgesloten met een laatste test, met name rond bewust proeven. Uit een gezond drankje de precieze bestanddelen halen, blijkt alles behalve gemakkelijk, maar gelukkig heeft de oefening geen aanleiding gegeven tot bijkomende stress, integendeel. Met nieuwe energie en veerkracht vertrokken de aanwezigen, ongetwijfeld op weg naar opnieuw een drukke werkdag.

BRES – ECO CAR HAPPENING

“Groen en duurzaam” – dat was de titel van de BRES-informatie-avond op 25 april 2017 met onder meer een uiteenzetting over diepe geothermie. En op 3 oktober 2017 heeft de BRES dan opnieuw het ecologische centraal gesteld (de Vespa-tocht van 21 juni jongstleden laten we dan even buiten beschouwing…). Plaats van het gebeuren: Kathagen Carwash Club in Bree (Vostert). Thema: ecologische auto’s.

Het bestuur was erin geslaagd om de Breese garages (groep Jam – garage Modern, garage Paesmans, garage Jaspers, garage Driesen en garage Vanbussel), alsook de leasingmaatschappij Arval en de garages Jacobs, Bruyninckx en Lumens te overtuigen om in totaal 12 elektrische/hybride wagens ter beschikking te stellen voor een testrit. Met 45 aanwezigen was een strakke organisatie nodig. Na een korte ontvangst startten de testritten om 17.15 u. Aan boord van iedere wagen: 1 testrijder, 1 passagier (die dan testrijder werd voor de volgende rit) en 1 verantwoordelijke van de garage. Er was een vast parcours uitgestippeld van 10,5 kilometer. Op die manier kregen de aanwezigen ruim de mogelijkheid om aan den lijve te ondervinden hoe het voelt om met elektrische wagens te rijden. En dat was voor de meesten zonder meer een positieve ervaring.

Na de testritten was het de beurt aan Caroline Dries en Yves Ceurstemont van Arval Lease om de deelnemers een inzicht te geven in de “fleet van de toekomst”. Dat gebeurde aan de hand van 4 kernpunten. Eén: benzine wordt alsmaar interessanter in vergelijking met diesel. Twee: er zijn uiteenlopende alternatieve aandrijfsystemen (puur elektrisch, full hybride, plug-in hybride, milde hybride, waterstof, CNG – compressed natural gas). Allemaal technologieën die meer of minder ver ontwikkeld zijn, ieder met eigen voor- en nadelen en vooral ook ieder met eigen do’s and dont’s (hoe én wanneer gebruiken). Het aantal publieke elektrische laadpunten alsook de CNG-infrastructuur blijft momenteel nog een heikel punt. Drie: de ‘total cost of ownership’ stimuleert de gebruikers op dit moment zeker nog niet naar elektrische wagens. Dat bleek duidelijk uit een simulatie voor de Golf. Vier: de CO2-uitstoot en het verbruik worden binnenkort gemeten via een nieuwe test, de WLTP. Die vervangt dan op termijn de NEDC-test, wat zal aanleiding geven tot een hogere CO2-meting en mogelijker wijze tot een hogere belasting (en hogere lease-prijs). Besluit: het wagenpark van de toekomst zal er veel meer gedifferentieerd uitzien dan vandaag, maar benzine/diesel zullen zeker op korte termijn niet verdwijnen. Het is aan de gebruiker om te kiezen voor een wagen die het best past bij zijn profiel en dat betekent voor de leasingmaatschappijen dat ze hun klanten nog beter dan vandaag moeten leren kennen. En met de leuze “ken je klant” en “maak een keuze op basis van de waarde voor de klant” zitten we recht in het hart van de goede marketing.

Intussen was het bijna 20 u. en dus tijd voor het informele gedeelte en vooral om de interne mens te versterken. Het ‘Barbeknoeiertje’ was er helemaal klaar voor en dus konden de gasten meteen aanschuiven voor een rijkelijk BBQ-buffet. En de voorzitter, die kondigde al meteen de volgende BRES-activiteit aan: een ontbijtvergadering met een informatief onderwerp. Datum, plaats en concrete inhoud volgen.

DE BRES OP ONTDEKKINGSTOCHT IN EIGEN STREEK

“Ken je buren”. Dat was het motto van de BRES-happening op woensdag 21 juni. Om dat thema in de praktijk om te zetten werd er een speciale formule uitgewerkt: de industrieterreinen in Bree zouden met de Vespa verkend worden en voor die speciale gelegenheid werden meteen ook de partners uitgenodigd.

Uiteraard werd reeds lang van tevoren een aanvraag ingediend voor een stralend zomerweer. Dat verzoek werd ingewilligd – woensdag 21 juni was een prachtige zomerdag, zoals het hoort bij de start van de zomer – en dus kon de Vespa-colonne om 15.30 u. van start gaan aan de Pollismolen. Een 25-tal bestuurders (uiteraard mét helm) (en al dan niet met passagier) vatten de tocht aan naar Gia Systems op het Industrieterrein – Kanaal Noord. Daar gaf Michel Grosemans een gepassioneerde en boeiende uiteenzetting over het bedrijf dat intelligente bekabelingsoplossingen en domotica voor grote kantoorgebouwen verzorgt. De volgende etappe was het natuurgebied Mariahof. Op die manier werden de deelnemers er nog een keer aan herinnerd dat Bree niet enkel een dynamische ondernemersregio is, maar dat er in de regio ook nog heel veel mooi natuurgebied voorhanden is.

In de beste traditie van de BRES werd tijdens de ontdekkingstocht het nuttige aan het aangename gepaard en dus werd er een rustpauze ingelast mét hapjes en een drankje. Een welgekomen verpozing met dank aan de Pollismolen. En dan  werd de tocht aangevat naar het industrieterrein Vostert. Dirk Thaens van Geerits Constructie gaf de deelnemers een inzicht in de realisaties van het revitaliseringsproject van industrieterrein Vostert en in de plannen voor de verdere toekomstige ontwikkeling van het industrieterrein.

De impact van de verschroeiende zon was intussen bij heel wat deelnemers zichtbaar. Gelukkig kon de Vespa-tocht terug naar de Pollismolen voor enige verkoeling zorgen. Ter plaatse werden de deelnemers dan vergast op een culinaire BBQ. Een BRES-activiteit die zonder twijfel in het geheugen zal blijven hangen en waarover nog geregeld nagepraat zal worden.

BRES – groen en duurzaam

Misschien zijn de BRES-leden inderdaad wel groen en duurzaam. Misschien zijn ze ook erg bekommerd om de almaar striktere (Europese) wetgeving op het vlak van milieu en energie. In ieder geval waren meer dan 30 leden aanwezig op de informatie-avond in het teken van energie en milieu.

CEO Dominique Stinckens, de gastheer van de avond, gaf als inleiding een boeiend overzicht van de geschiedenis van Greenyard Prepared Belgium (allicht vandaag bij velen nog beter bekend als Noliko). Zowel het bedrijf zelf als de groep (Greenyard) hebben de afgelopen jaren een indrukwekkend parcours afgelegd. Dat een en ander ook geregeld aanleiding heeft gegeven tot veranderende namen is dan eigenlijk maar een detail. Op dit moment is Noliko (excuseer: Greenyard Prepared Belgium) het enige conservenfabriek in België en maakt het deel uit van een internationale groep met 4 miljard omzet met voornamelijk activiteiten in verse groenten (omzet van 3 miljard), in diepvries en in conserven (met daarbij nog een bedrijf actief in potgrond en fertilizers). En voor wie eraan mocht twijfelen, de uitbreiding en de acquisities zijn zeker niet gestopt. De recente overname van Lutèce, een champignonbedrijf uit Velden (Nederland), is daar het beste voorbeeld van.

Ook op het vlak van milieu- en energiebeheer timmert Greenyard Prepared al sinds jaar en dag aan de toekomst. Niet alleen het  audit gebeuren, maar ook het duurzame en het groene zit in het DNA van het bedrijf. Zowel op het vlak van waterbeheer (recuperatie van warm water), op het vlak van afvalwaterbeheer (met een eigen indrukwekkende waterzuiveringsinstallatie en met een uitgesproken beheer van afvalstoffen en materiaal) als op het vlak van energiebeheer staat het bedrijf aan de top.

Tijdens het tweede gedeelte van de avond werd duidelijk dat Bree en omgeving nog heel wat onbenutte mogelijkheden in zich bergt voor energie, met name via diepe geothermie. Voor Vito is het duidelijk: de streek heeft de ideale geologische structuur om geothermie centrales te bouwen. Op meer dan 3,5 kilometer diep is er water met een temperatuur van circa 175°. Het komt er “enkel” op aan dat naar boven te pompen: dat water kan dan eerst gebruikt worden om elektriciteit op te wekken, vervolgens om warmte te leveren aan eindgebruikers (bedrijven én particulieren) om dan ten slotte nog te worden gebruikt om warmte te leveren voor nieuwe ontwikkelingen. Als het water dan is afgekoeld tot circa 45° moet het opnieuw naar beneden worden gepompt om dan later (als de temperatuur opnieuw is opgelopen) opnieuw naar boven te worden gehaald: groen én duurzaam. Eandis/Infrax heeft aansluitend duidelijk gemaakt dat het perfect mogelijk is om het water via warmtenetten te distribueren. Voorwaarde om dat op een rendabele manier te doen is uiteraard dat er binnen een straal van 6 à 7 kilometer voldoende afnemers zijn. Een en ander zal o.m. gas niet onmiddellijk doen verdwijnen, maar de geothermie biedt in ieder geval een duurzaam, groen én betaalbaar alternatief. En… het is een streekproduct.

Een boeiende avond die ongetwijfeld extra perspectieven opent voor de streek rond Bree. Er was dan ook genoeg stof om bij een glas nog even na te praten en te netwerken.

 

 

BRES zet het nieuwe werkingsjaar leerrijk in

Op dinsdag 24 januari organiseerde de Breese Economische Stuurgroep (BRES) haar traditionele nieuwjaarsactiviteit. Voor de eerste keer werden niet alleen de BRES-leden uitgenodigd, maar ook de besturen van omliggende ondernemersclubs én een aantal potentiële leden, die op die manier de sfeer binnen de groep al een
een keertje konden opsnuiven.

Om 17.30 u. werd verzameling geblazen in het auditorium van TISM. Het was overigens niet de eerste keer dat de BRES te gast was in TISM. Bij een vorige gelegenheid – iets meer dan een jaar geleden – was dat in een gebouw dat toen zelfs nog niet winddicht was; het was er dan ook ijskoud. Op dat moment had Michel Cardinaels, directeur van TISM, de BRES al uitgenodigd om opnieuw te komen kijken als alles klaar zou zijn. En dat was nu duidelijk het geval. Na een korte verwelkoming kon dan de rondleiding starten. De aanwezigen werden daarvoor in 3 groepen onderverdeeld.

Het werd al héél snel duidelijk dat het technisch onderwijs dat de meesten voor ogen hadden intussen helemaal door de feiten achterhaald is. Dat geldt zeker voor TISM dat op het vlak van onderwijsvernieuwing en technologie een toppositie in Vlaanderen inneemt: hyper moderne uitrusting waar zelfs bedrijven soms jaloers op zijn, veel lichtinval in de lokalen, grote en open ruimten, opengewerkte leslokalen met veel ramen en vooral leerlingen uit de verschillende richtingen die projectmatig heel nauw met elkaar samenwerken. Vanaf het eerste jaar worden leerlingen vertrouwd gemaakt met de nieuwste technieken en machines. Van schotten tussen TSO en BSO is eigenlijk geen sprake meer. De discussie die momenteel in de onderwijswereld gaande is, heeft TISM al ver achter zich gelaten. Iemand van de deelnemers vatte het heel goed samen: “We zijn eigenlijk 35 jaar te vroeg geboren”. Deze infrastructuur en deze aanpak zijn de beste garantie dat het technische TSO- en BSO-onderwijs snel de waardering zal krijgen die het verdient.

Na de boeiende rondleiding (omstreeks 19.15 u.) blikte burgemeester Liesbeth Van der Auwera eerst terug op het afgelopen jaar om vervolgens vooruit te kijken naar de toekomst en vooral ook het belang van ondernemerschap voor de hele regio te beklemtonen. De voorzitter van de BRES, Andy Moors van Veldeman groep, schetste daarna kort hoe het jaarprogramma van de BRES eruit ziet en op welke manier de BRES verder kan groeien. En daarna was het tijd voor de receptie, meteen het moment om de potentiële leden en de vertegenwoordigers van andere ondernemersclubs beter te leren kennen en uiteraard te netwerken, toch één van de bedoelingen van de BRES.

Deze diashow vereist JavaScript.

De voorzitter nodigt uit – BRES op bezoek bij Veldeman Group

logo-1Toen een drietal jaren geleden Hans De Jong van De Boer Tenten voorzitter werd van de Breese Economische Stuurgroep nodigde hij de leden uit op een rondleiding in het bedrijf. Tegelijk presenteerde hij zijn “actieplan” voor de BRES. Iets meer dan drie jaar later is Andy Moors van Veldeman Group de voorzitter van de BRES en op woensdag 21 september nodigde ook hij de leden uit op een rondleiding in zijn bedrijf, opnieuw dus een tentenbedrijf. En ook hij gaf duidelijk aan hoe hij de BRES verder ziet groeien. Zo werden in de afgelopen maanden een aantal ‘werkingsregels’ voor de vereniging opgesteld (een charter) met daarin onder meer duidelijke aandacht voor verdere ledenwerving en de continuïteit. Uit de gedachtewisseling bleek in ieder geval dat de 21 aanwezigen het belang van de BRES inzien en mee hun schouders willen zetten onder de verdere uitbouw.

De avond startte met een stijlvolle ontvangst in een ‘demonstratietent’. Na een drankje en een hapje gaf Andy Moors eerst een korte voorstelling van Veldeman group, een bedrijf dat sinds 1954 geëvolueerd is van een tentenverhuurder tot een internationale speler die niet alleen tenten verhuurt, maar ook verkoopt én vooral totaaloplossingen op maat aan zijn klanten aanbiedt. De rondleiding gaf vervolgens een goed zicht op de activiteiten. In de zeilafdeling werd duidelijk gemaakt dat zeilen niet aan mekaar genaaid worden, maar wel gelast. Van de zeilafdeling ging het naar de montage-afdeling om dan te eindigen in de ‘zeilwasserij’. Het viel op dat het opnieuw bedrijfsklaar maken van verhuurde zeilen toch wel een erg intensieve bezigheid is. Buiten kregen de aanwezigen dan zicht op het totale bedrijfsterrein (circa 4 ha).

Na een uurtje waren alle aanwezigen opnieuw binnen en kon de voorzitter dus zijn eerder genoemde plannen toelichten. Dat alles gebeurde ongeveer halfweg een hele reeks van exquise hapjes. Dat er intussen na de vakantieperiode heel wat geanimeerde gesprekken werden gevoerd, hoeft geen betoog. En voor wie het zich al enige tijd afvroeg: op vraag van Luk Kathagen stelde Andy Moors heel duidelijk dat het verschil tussen Veldeman Group en De Boer Tenten erin bestaat dat die eerste zowel verhuurt als verkoopt en dat De Boer Tenten vooral verhuurt. Dat werd (uiteraard) bevestigd door Hans De Jong met de mededeling dat ze als concullega’s ook wel geregeld zaken doen met mekaar. En laat dat nu net één van de basisdoelstellingen van de BRES zijn.

Een geslaagde avond met een voorzitter die vol enthousiasme de BRES verder een mooie rol wil laten spelen in het Breese gemeenschap en dat in de filosofie van de vereniging waarin samenwerking tussen het bedrijfsleven, de scholen en de stad centraal staat. Het is en blijft een mooi en vrij uniek concept.

De BRES werkt

“De BRES werkt” is uiteraard een titel die voor meerdere interpretaties vatbaar is. In dit concrete geval moet die echter vrij letterlijk worden geïnterpreteerd. Voor de eerste activiteit onder zijn voorzitterschap had Andy Moors (Veldeman groep) namelijk het idee opgevat dat een “fun” activiteit een goed idee zou zijn. Al snel werd het aspect “plezier” dan geassocieerd met “actief bezig zijn”. En dus werd in samenspraak met de Pollismolen afgesproken dat de leden van de Breese Economische Stuurgroep zélf zouden zorgen voor een driegangenmenu.

Op 14 april om half zes werd gestart met een aperitief. Heel wat aanwezigen voelden zich al gerust gesteld dat er bij het aperitief onmiddellijk al verschillende hapjes werden geserveerd. Met een héél lege maag zou dus niemand naar huis gaan. Na een korte verwelkoming door de voorzitter begon het échte werk. De deelnemers werden ingedeeld in groepjes en op weg gestuurd naar de keuken. Van tevoren had het bestuur al gezorgd voor de passende outfit (short én bandana). Die professionele kledij kon niet verhelen dat de échte kwaliteiten van de BRES-leden toch op het vlak van management liggen: plannen, delegeren, toelichting geven, uitleggen, controleren… Als het gaat om het échte werk zoals onder meer: schillen van asperges, superfijn snijden van uien, op het vel bakken van zalm, frituren van superdunne reepjes schorseneren, kloppen van sabayon… dan zijn er natuurlijk andere vaardigheden van belang. Terwijl sommigen zich met de moed der wanhoop op het onvertrouwde keukenwerk stortten, bleven anderen wat meer vasthouden aan wat ze gewoon zijn. En dan ontstaan situaties waarbij twee deelnemers aan het werk zijn (bijvoorbeeld borden dresseren) terwijl de grote meerderheid min of meer goedkeurend toekijkt en waar nodig mondeling bijstuurt…

Dankzij Wim en Melanie van de Pollismolen is uiteindelijk toch alles meer dan goed gekomen en heeft iedereen héérlijk gegeten en veel kunnen bijpraten. Tegelijk is het voor alle deelnemers duidelijk geworden dat het keukenwerk keihard werken is en vooral ook een optimale organisatie vereist. Besluit van alle deelnemers: een meer dan “gesmaakt” initiatief.

Deze diashow vereist JavaScript.

Afscheid van Hans De Jongh

Op 18 februari nam het dagelijks bestuur van de BRES tijdens een gezellige lunch in de Pollismolen ‘officieel’ afscheid van Hans De Jongh als voorzitter van de BRES.

Links op de foto Andy Moors (Veldeman group), de nieuwe voorzitter, samen met Hans De Jongh (De Boer Tenten), de ontslagnemende voorzitter. Samen ‘torsen’ ze het afscheidscadeau voor Hans, een mand met Limburgse streekbieren én een bijhorend ‘bierboek’.
Er werd uiteraard nog even terug gekeken naar het verleden, maar tegelijk werden er met de nieuwe voorzitter meteen ook al heel wat afspraken gemaakt om de BRES-werking verder uit te bouwen.

2016-02-18 13.42.14

Nieuwjaarsreceptie BRES – Oog voor de toekomst

Op woensdag 20 januari verzamelde de BRES in de vroege namiddag vóór het Breese stadhuis. Om stipt 14.45 u stopte de speciale bus om de 27 aanwezigen naar de nieuwbouw van het Technisch Instituut Sint-Michiel (aan de Rode Kruislaan) te brengen. Ter plaatse werd het gezelschap opgewacht door Michel Cardinaels, de directeur van TISM en door Jan Peeters, de pedagogisch directeur.

Alvorens de rondleiding te starten, gaf directeur Cardinaels een toelichting bij het hele project. Daarbij werd onder meer ingegaan op het waarom van de nieuwbouw, op de samenwerking met Scholen voor Morgen en vooral op de visie die ten grondslag ligt aan het geheel. Kern daarbij is dat een school wordt gebouwd die klaar is voor het onderwijs van de 21e eeuw: projectwerking, integratie van verschillende vakken, zelfstandig begeleid leren, STEM (Science, Technology, Engineering en Mathemetics), competentiegericht en een sterke focus op de verwachtingen van de arbeidsmarkt zijn daarbij kernbegrippen. Dat vertaalt zich in ruimten die erg flexibel zijn opgevat en die blijk geven van een grote transparantie. De tijd dat iedere leraar in zijn klasje met zijn vak en zijn leerlingen werkt, is duidelijk niet meer van deze tijd. Hoe een en ander in de praktijk zal werken, werd meer concreet tijdens de rondleiding. Uiteraard is de school op dit moment nog een ruwbouw die nog niet winddicht is, maar op basis van de toelichting in de verschillende ruimten voelde iedereen toch voldoende aan waar het geheel naar toe gaat. Na de rondleiding was de belangrijkste vraag om nog eens terug te komen na september als de school in werking is.

De korte busrit terug naar het stadhuis was net lang genoeg om het opnieuw een beetje warm te krijgen. Tijdens de gezellige receptie in het stadhuis gaf de burgemeester een zicht op een aantal toekomstige projecten, waaronder een sportcomplex in de nabijheid van de nieuwe scholencampus. En ook de BRES zelf heeft het fundament gelegd voor zijn toekomst. In een korte speech (zoals we van hem gewend zijn) gaf Hans De Jong officieel de fakkel door aan zijn opvolger, Andy Moors (Veldeman). We wensen Andy veel succes in zijn nieuwe functie en kijken met zijn allen uit naar boeiende activiteiten. Een bezoek aan Veldeman tenten werd in ieder geval al aangekondigd.

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Noord – Limburg 2020

Stellen dat Noord-Limburg niet meteen de meest gemakkelijk bereikbare regio is, is als een open deur instampen. Een aantal grote ontsluitingsdossiers zijn uitzichtloos geblokkeerd en verhinderen mogelijk nog jarenlang de verdere sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. Betekent dit ook dat we als regio bij de pakken moeten blijven zitten tot er uiteindelijk een realisatie komt van deze dossiers?

Een gemengd publiek van ondernemers, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, vakbonden, enz  uit Noord-Limburger vinden alvast van niet! Zij gingen in op de uitnodiging van Focus Noord vzw om samen te na te denken over de sociaaleconomische toekomst van de regio. Op woensdag 23 september ll. staken in het Poorthuis te Peer 70 geëngageerde Noord-Limburgers de hoofden bij elkaar om een antwoord te vinden op  vragen zoals  “hoe het ondernemen en de tewerkstelling in onze regio bevorderen?” en vooral “wat kunnen we hierbij als regio, samenwerkingsverband, bedrijf, organisatie, kortom als Noord-Limburgers zelf doen?”

Focus Noord vzw is de koepel van de 6 Noord-Limburgse ondernemersclubs. In samenwerking met  het Innovatiecentrum Limburg, het Ondernemersplatform Limburg, het Platform Noord-Limburg en POM-ERSV Limburg, werd   met de brainstorming op 23 september het startschot voor het project “Noord-Limburg 2020” gegeven.   Met dit project wenst Focus Noord, samen met iedereen die de regio een warm hart toedraagt, een nieuwe dynamiek tot stand te brengen om Noord-Limburg als dynamische regio door verschillende acties en projecten sociaal economisch terug op de kaart te plaatsen.

De erg interactieve brainstorming sessie van 23 september leverde  heel veel creatieve ideeën op die door Focus noord  gegroepeerd werden in 8 grote thema’s.

  • Kwaliteitsvol Noord-Limburg
  • Duurzaam Noord-Limburg
  • Samenwerkend Noord-Limburg
  • Zichtbaar Noord-Limburg
  • Ondernemend Noord-Limburg
  • Innovatief Noord-Limburg
  • Digitaal Noord-Limburg en
  • Zorgzaam Noord-Limburg

Elk thema zal in de loop van 2016 worden toegewezen aan een werkgroep waaraan alle geïnteresseerde Noord-Limburgers verder kunnen deelnemen om de vele voorstellen verder te verdiepen.  Focus Noord zal de overkoepelende regie voor het totaal project verzorgen.

Bij deze lanceert Noord-Limburg opnieuw een oproep.  Alle bedrijven  en Noord-Limburgers worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkgroepen en aan een nieuwe dynamiek in onze regio!

Interesse voor Noord-Limburg 2020! of graag meer informatie over het project en de thema’s? Neem  dan contact op met:

JP. Boons – jean-pierre.boons@ersvlimburg.be – 0471/36 91 19

Marleen Deleu – marleen.deleu@gmail.com – 0495/76 01 23