EEN ‘UITDAGENDE’ NIEUWJAARSRECEPTIE

Een nieuwjaarsreceptie uitdagend? Behoort een nieuwjaarsreceptie niet plezierig te zijn, met gezellig volk, een glaasje en enkele hapjes? Inderdaad en dat was de nieuwjaarsreceptie van de BRES op 22 januari ongetwijfeld. Vanaf 21.00 u. startte de eigenlijke receptie in de patio van het stadhuis in Bree. Zoals vorige jaren was er geen gebrek aan drank (alcoholisch en niet alcoholisch) en waren de hapjes overvloedig en van een hoog culinair niveau. Met de pleiade aan oog- en mondstrelende hapjes was het uitdagend om geen enkele van de vele hapjes te laten voorbijgaan. Kortom, de 45 deelnemers aan de nieuwjaarsreceptie zijn ongetwijfeld allemaal tevreden en voldaan naar huis teruggekeerd (met de uitdaging de sneeuw nogmaals te trotseren).

Met de eerste sneeuwval was het eerder op de avond al een hele uitdaging geweest om tegen 19.00 u. in de KIm Clijsterszaal te geraken. Toen de grote meerderheid tegen 19.30 u.klaar was met het ontvangstdrankje kon het officiële gedeelte beginnen. Andy Moors, de voorzitter, was de eerste om iedereen een voorspoedig 2019 te wensen, maar was meteen ook de eerste om uitdagingen voor 2019 te formuleren: een uitbreiding van het bestuur, nieuwe leden en organiseren van betekenisvolle en interessante bijeenkomsten. Jo Geebelen, één van de stichtende leden van de BRES, werd gelauwerd voor zijn jarenlange inzet voor de BRES.

Liesbeth Van der Auwera, burgemeester en gastvrouw voor de avond, ging in op het thema economie en werk. Zij beperkte zich geenszins tot het opsommen van wat er op dat vlak in Bree al goed functioneert (zoals onder meer het groeiend aantal bedrijven en een stabiele werkgelegenheid), maar formuleerde eveneens meteen een aantal uitdagingen: kansen voor ondernemers creëren, werkloosheid bij jongeren verlagen, industrieterreinen uitbouwen, aandacht voor het klimaat en de (plaatselijke) mobiliteit en … verdere intense samenwerking met de BRES.

Dan was het de beurt aan Marc Meylaers, naast vele andere dingen “als hobby” ook nog voorzitter van het VKW-Limburg en vroegere voorzitter van de BRES. Dat hij met veel plezier terugkwam naar Bree, werd van het begin duidelijk aan de gedrevenheid waarmee hij zijn betoog bracht: enthousiast en rechtuit, zonder een blad voor de mond te nemen. Zijn boodschap was helder: de focus moet dringend opnieuw gaan naar het creëren van toegevoegde waarde, naar het maken van winst. En dat is iets anders dan een eenzijdige focus op omzet, op schaalvergroting en op traditionele globalisering. In een globalisering 2.0 moet de klemtoon daarentegen liggen op kleinere, flexibele ondernemingen die zorgen voor toegevoegde waarde, op de samenwerking tussen ondernemers, op incubatoren die vernieuwend werken, op nieuwe en soepele financieringsvormen en vooral ook naar een onderwijs dat de jongeren leert om te ondernemen en hen een gedreven arbeidsattitude bijbrengt. Tegelijk mag de arbeid die toegevoegde waarde creëert alsook de ondernemerswinst niet al te zwaar belast worden. De overheid moet ervoor zorgen dat de fiscale achterpoortjes gesloten worden en dat de vele regels (bijvoorbeeld op het vlak van aanbestedingen) niet enkel een competitief voordeel voor de echt grote ondernemingen creëren. Veel werk dus, met veel uitdagingen.

Maar intussen was het dus 21.00 u. en tijd voor de échte receptie, meteen ook het ideale moment om nog even na te kaarten over de stortvloed aan ideeën en vooral ook over uitdagingen die ons allen te wachten staan.

Help! Is er een dokter in de zaal?

DE BRES HOUDT HET GEZOND

Op woensdag 7 november had de Breese Economische Stuurgroep afgesproken in het Pakhuys aan het kanaal in Bree en dat voor een nieuwe activiteit die aansloot bij het jaarthema “Veiligheid”. Om 17.00 u. werden de deelnemers verwelkomd met een hapje en een drankje en dan kon er op 17.30 u. gestart worden met de eerste workshop, een spoedcursus reanimatie en eerste hulp.

Levensreddend handelen en reanimeren mag dan wel een serieuze aangelegenheid zijn, de docent (of acteur?) van dienst wist van bij de start de deelnemers te boeien door op een heel geanimeerde en ludieke manier het onderwerp aan te brengen en tegelijk heel duidelijk te maken welke concrete acties ondernomen moeten worden. Na de sessie van 1,5 uur zal niemand nog vergeten dat je eerst moet vaststellen of het slachtoffer nog ademt, dat de regel van 30/2 strikt moet worden toegepast (voor wie er niet bij was: 30 keer pompen – 2 keer beademen), dat je de reanimatie moet voortzetten tot je wordt afgelost of tot de hulpdiensten aanwezig zijn, … Na de verhelderende uitleg mochten de deelnemers zelf oefenen op poppen om vast te stellen dat reanimeren inderdaad iets is dat iedereen kan leren en dat de basistechniek echt wel onder de knie te krijgen is. De werksessie werd afgerond met een demonstratie van een AED-toestel (een Automatische Externe Defibrillator). Ook hierbij gaf de docent een aantal praktische tips & tricks en maakte hij opnieuw duidelijk dat ook het werken met dergelijk toestel niet zo moeilijk is. Besluit: je hoeft echt geen dokter te zijn om te leren reanimeren en eigenlijk is er geen excuus om het niet te leren.

Spreker voor de tweede sessie was Bart Teuwen, algemeen directeur bij Certimed (het vroegere Mensura Absenteïsme). Vanuit zijn functie was hij de geknipte persoon om dieper in te gaan op ziekteverzuim. De heel gerichte en concrete vragen van de deelnemers maakten van de uiteenzetting een interactieve “workshop” en maakten vooral duidelijk dat het zeker een thema is dat leeft in organisaties. Ziekteverzuim is dan ook een fenomeen dat een grote impact heeft, uiteraard op het financiële vlak, maar ook praktisch – organisatorisch. Kernboodschap was dat er wel degelijk kan worden gewerkt aan de reductie van het ziekteverzuim. Dat moet namelijk worden gezien als een keuze: je kiest er uiteraard niet voor om ziek te worden, maar iedereen beslist zelf op welk moment de ziekte ernstig genoeg is om niet te gaan werken (of om het werk te hervatten). Belangrijk bij de aanpak van het ziekteverzuim is zeker dat de organisatie een duidelijke visie heeft en die ook aan iedereen kenbaar maakt, dat er transparante regels zijn (b.v. wie verwittigen bij ziekteverzuim?) en vooral dat er op een eerlijke manier met werknemers wordt gecommuniceerd over het onderwerp (preventief, tijdens het ziekteverzuim en na terugkeer). De goed gedocumenteerde presentatie wordt ter beschikking gesteld via deze link.

De leerrijke avond werd afgesloten met wat was aangekondigd als “een niet alledaags diner”. Dat bleek een rijkelijk gevulde fondue te zijn. Opnieuw werd de deelnemers gevraagd om zelf enige activiteit te ontplooien. We hebben daarover geen klachten gehoord …

Deze diashow vereist JavaScript.

 

Safety on wheels

Op de zonnige woensdagnamiddag 27 juni is de Breese Economische Stuurgroep (BRES) om 15.45 u. met 32 personen (leden én partners) met de bus vertrokken op de terreinen van busbedrijf De Wilg en dat richting Weert. ‘s Avonds om 22.30 u. is de BRES dan met dezelfde leden (én partners) veilig en wel terug aangekomen bij de Wilg.

In de loop van de namiddag is er allicht bij een aantal deelnemers aan de activiteit de vrees ontstaan dat het voor sommigen misschien wel eens fout zou kunnen aflopen. Onder het motto “Safety on Wheels” had het bestuur namelijk een namiddag georganiseerd bij het bedrijf Slip Way in Weert.

Bij aankomst werd de groep in twee gedeeld en kon de veiligheidstraining beginnen. De eerste groep startte met “drunk and drive”: met de gepaste bril kregen de deelnemers een heel concreet idee wat het betekent om een klein beetje dronken te rijden, héél dronken te rijden en zelfs onder invloed van drugs te rijden. Het bleek al heel snel hoe moeilijk het is om onder die omstandigheden met een open wagentje een op zich niet al te complex parcours af te leggen. Zelfs instappen in het voertuig zorgde voor de nodige hilariteit. Met de overtuiging dat je best héél nuchter achter het stuur plaats neemt, ging het dan naar de tweede activiteit: de ongevalsimulator. Na een korte toelichting konden de vrijwilligers plaatsnemen in een auto die vervolgens op zijn kop werd gedraaid. Iedereen slaagde er uiteindelijk in om zich vanuit die benarde positie uit het voertuig te bevrijden (deuren en ramen waren voor alle zekerheid al uit de wagen verwijderd…).

De tweede groep had intussen de slipcursus afgewerkt. Na een theoretische inleiding werd eerst geoefend op een noodstop: remmen en koppeling volledig dichtgooien en tegelijk je achteruitkijkspiegel in de gaten houden. Na enkele keren lukte dat voor de meesten redelijk goed. Het onder controle brengen van een slippende wagen bleek een andere paar mouwen. Op een glad wegdek tegen circa 30 km/uur de wagen een kwartje naar rechts draaien én de handrem aantrekken, was geen probleem en zorgde voor het gewenste slip effect. De wagen dan weer onder controle krijgen leek in theorie makkelijk (gewoon ontkoppelen, aan het stuur draaien en de blik op het einddoel blijven houden en dat alles binnen maximaal 1 seconde), maar in praktijk gehoorzaamde de wagen meestal niet…

Rond 20.00 u. had iedereen alle proeven beëindigd en kon worden aangeschoven voor de BBQ. Met het zalige zomerweer was het goed toeven op het terras. In een kort woordje gaf de voorzitter, Andy Moors, al een zicht op wat er in het najaar nog op het programma van de BRES staat en omstreek 22.00 u. ging het veilig en wel (zoals het hoort) terug naar Bree. Niemand had te veel gedronken. Maar aangezien een bus was voorzien, zou zelfs dat geen probleem zijn geweest.

Deze diashow vereist JavaScript.

Onder de indruk van het nieuwe ziekenhuis ZMK in Maaseik

Op donderdag 3 mei vertrok de BRES met een 35-tal aanwezigen vanuit de Pollismolen per autocar van De Wilg, voor een bezoek aan het nieuwe ziekenhuis ZMK in Maaseik.

Enigszins onder de indruk van de prachtige (gelegen) nieuwbouw, en door het aparte laagbouwconcept,  werden we om 18u ontvangen door directeur Hans Ramaekers. Na zijn toelichting werden we via 3 gidsen door het ziekenhuis rondgeleid. Opvallend was de lichtinval in het gigantische gebouw, de mooie, frisse inrichting en de hypermoderne up to date technische- en medische apparatuur.

Het nieuwe regionale, basiszorg-ziekenhuis telt 226 bedden, het terrein is 12ha groot, het gebouw zelf meet ongeveer 32.000m², er werken 100 artsen en 600 personeelsleden. Het project heeft een kostenplaatje van 110 miljoen euro, waarvan de Vlaams overheid ongeveer 70% financierde, de rest is betaald door ZMK, de artsen, en door de steden Maaseik en Bree.

Na het bezoek trokken we naar onze vertrouwde stek Pollismolen. Daar gaf de burgemeester van Bree een toelichting over de herbestemming van de oude ziekenhuiscampus in Bree, waarvan de eerste nieuwbouw van Practimed (medisch centrum huisartsen – nu op ’t Stift in Bree gelegen)- in de steigers staat.

Vervolgens werden we culinair verwend, maar dan wel via een aparte formule van ‘speeddating’: na een gerecht werd het gezelschap via een ‘speelkaartformule’ gemixt, iedereen leerde zo per tafel meerdere gasten en vooral nieuwe BRES-leden kennen.

De avondlijke gezelligheid en de veelvuldige tafelgesprekken doen ons besluiten dat dit alweer een erg geslaagde BRES-activiteit was.

Deze diashow vereist JavaScript.

De BRES start 2018 in veiligheid – nieuwjaarsactiviteit

Op 23 januari organiseerde de BRES (Breese Economische Stuurgroep) haar intussen traditionele nieuwjaarsreceptie en naar goede gewoonte werd die receptie vooraf gegaan door een originele activiteit. Dit jaar stond een rondleiding bij de brandweer van Bree op het programma.

Als startuur was 17 uur stipt vooropgezet, maar dat bleek voor de meeste van de 37 ingeschrevenen net iets te vroeg. Met een kwartiertje vertraging konden de twee gast brandweermannen aan hun programma beginnen. Tijdens de uiteenzetting zou onverwacht duidelijk worden dat een vertraging van 15 minuten voor de brandweer totaal niet aanvaardbaar zou zijn, maar daarover dadelijk meer.

“De brandweer van Bree” is om verschillende redenen eigenlijk geen goede benaming. Allereerst werd de aanwezigen duidelijk gemaakt dat de brandweer intussen officieel “hulpverleningszone Noord-Limburg” heet (en niet meer onder de stad ressorteert, maar een overheidsdienst is geworden). Bovendien is het blussen van branden allerminst een hoofdactiviteit, integendeel. Amper 1 procent van de interventies heeft te maken met het blussen van branden. Meer dan 30 andere activiteiten behoren tot het werkterrein van “hulpverleningszone Noord-Limburg”, zo onder meer: reinigen van wegen na ongevallen allerhande, bevrijden van slachtoffers uit geknelde wagens, weghalen van wespennesten, mens en/of dier bevrijden uit benarde situaties, enz.

Het korps van Bree voert al die activiteiten uit voor Bree zelf, maar ook voor Bocholt en Meeuwen-Gruitrode. Dat alles gebeurt met een team van circa 65 vrijwilligers en 5 full-time brandweermannen. Het betreft dus in hoofdzaak een vrijwilligers team dat nieuwe krachten kan rekruteren uit een heel goed werkende jeugdbrandweer (vanaf 10 jaar kunnen jongeren aansluiten) en dergelijke jeugdbrandweer is een uniek initiatief.

Terwijl de gastheren aan het uitleggen waren dat een opleiding tot brandweerman behoorlijk intensief is en dat ook nadien een optimale fysieke paraatheid wordt geëist, ging het alarm af: een schouwbrand in Tongerlo. Het was toen 17.54 u. en om 17.57 u. reed de eerste brandweerwagen met loeiende sirenes de kazerne uit (bemand met 6 brandweermannen die waren opgeroepen). En die snelheid bleek geen toeval te zijn: op welk uur van de dag of nacht een alarm afgaat, 4 minuten later vertrekt de eerste brandweerwagen. En dat is supersonisch snel, zeker als in die periode ook de beschikbare brandweermannen opgeroepen moeten worden.

Behoorlijk onder de indruk kregen we nadien een rondleiding door de kazerne zelf waarbij het opviel hoe zeer alles tot in de puntjes geregeld en georganiseerd is en hoe optimaal het materiaal (de kledij en de indrukwekkende wagens) verzorgd worden. De rondleiding werd afgesloten in de fitnesszaal en de computerkamer (van waaruit de brandweermannen opgeroepen worden).

En dan was het tijd voor de receptie. De deelnemers hadden intussen geleerd dat timing belangrijk is en allicht mede met het vooruitzicht op een hapje en een drankje was iedereen op quasi 4 minuten in het stadhuis van Bree…

Eerst was er een korte toespraak van de BRES-voorzitter, Andy Moors. Hij wees er terecht op dat vorig jaar een succesvol jaar is geweest voor de BRES met gesmaakte activiteiten in het kader van energie én met 8 nieuwe leden. Het is uiteraard de bedoeling om op dat élan door te gaan. 2018 zal daarbij in het teken staan van “veiligheid” in de brede betekenis van het woord

en in dat opzicht was het bezoek aan de brandweer een geslaagde keuze. Liesbeth Van der Auwera, de burgemeester, was de tweede spreekster. Dit jaar ging ze niet in op de beleidsplannen van de stad, maar op haar eigen, enthousiaste manier beperkte ze zich tot het nogmaals benadrukken van het belang van de BRES. En dan kon de receptie beginnen en ook die receptie werd zeer gesmaakt, letterlijk en figuurlijk. Met dank aan de traiteur Dirk Martens en uiteraard met dank aan de stad.

Deze diashow vereist JavaScript.

DE BRES DRAAGT ZORG VOOR HAAR LEDEN

Het werkingsjaar 2017 stond bij de Breese Economische Stuurgroep in het teken van de ecologie en de duurzaamheid. Zo was er onder meer een lezing over geothermie en werden proefritten met hybride en/of elektrische wagens georganiseerd.

Afgaande op de opkomst voor de afgelopen activiteiten mag gesteld worden dat de Breese ondernemer ongetwijfeld óók bezig is met het milieu en met duurzaamheid en daar de nodige energie en zorg aan wil besteden. Maar soms is het geen overbodige luxe dat diezelfde ondernemer ook voldoende zorg besteedt aan zichzelf. Daarom heeft de  BRES op donderdag 7 december een bijeenkomst georganiseerd rond het thema “persoonlijke energie en veerkracht”.

Plaats van het gebeuren was de Pollismolen waar de leden om 08.00 u verwacht werden op een ontbijt. Na de versterking van de inwendige mens was het tijd voor  toelichting rond het vooropgezette thema. Carine Drijkoningen van Itineris (gespecialiseerd in loopbaancoaching) gaf eerst wat achtergrondinformatie rond stress en burn-out. Ongeveer 1 op 4 werknemers blijkt zich in de gevarenzone voor burn-out te bevinden. Voor ondernemers waren er geen aparte cijfers, maar allicht ligt dat percentage zeker niet lager… Dan kregen de 20 toehoorders een overzicht van de (preventieve) maatregelen die kunnen worden genomen en die situeren zich op drie niveaus: op het niveau van de organisatie, op het niveau van het team en op het niveau van het individu. Voor ieder niveau zijn er aangepaste werkwijzen en technieken om mee aan de slag te gaan.

Na de theorie was er ook een stuk praktijk voorzien en dat in de vorm van een boswandeling, géén gewone boswandeling, maar wel een “stiltewandeling” of een “wandeling met aandacht”. Tijdens de eerste helft van de wandeling werd de deelnemers daarom gevraagd om niet te praten (en uiteraard geen GSM te gebruiken…), maar wel om de wandeling bewust met alle zintuigen te ervaren. Dan mocht (nog steeds tijdens de wandeling) in duo’s gereflecteerd worden rond vragen als: wat is speciaal opgevallen tijdens deze manier van wandelen? Werden andere dingen waargenomen dan normaal? wat zijn energievreters in het dagelijkse leven? Wat zijn de dingen die energie geven?

Tijdens de afsluitende round-up (intussen was het bijna ongemerkt 10.15 u. geworden) werd duidelijk dat iedereen vooral de mentale rust en de ontspanning had ervaren, maar tegelijk werd duidelijk dat een eenmalige 3 km-wandeling niet zal volstaan om een langdurig effect te hebben… De bijeenkomst werd afgesloten met een laatste test, met name rond bewust proeven. Uit een gezond drankje de precieze bestanddelen halen, blijkt alles behalve gemakkelijk, maar gelukkig heeft de oefening geen aanleiding gegeven tot bijkomende stress, integendeel. Met nieuwe energie en veerkracht vertrokken de aanwezigen, ongetwijfeld op weg naar opnieuw een drukke werkdag.

Deze diashow vereist JavaScript.

BRES – ECO CAR HAPPENING

“Groen en duurzaam” – dat was de titel van de BRES-informatie-avond op 25 april 2017 met onder meer een uiteenzetting over diepe geothermie. En op 3 oktober 2017 heeft de BRES dan opnieuw het ecologische centraal gesteld (de Vespa-tocht van 21 juni jongstleden laten we dan even buiten beschouwing…). Plaats van het gebeuren: Kathagen Carwash Club in Bree (Vostert). Thema: ecologische auto’s.

Het bestuur was erin geslaagd om de Breese garages (groep Jam – garage Modern, garage Paesmans, garage Jaspers, garage Driesen en garage Vanbussel), alsook de leasingmaatschappij Arval en de garages Jacobs, Bruyninckx en Lumens te overtuigen om in totaal 12 elektrische/hybride wagens ter beschikking te stellen voor een testrit. Met 45 aanwezigen was een strakke organisatie nodig. Na een korte ontvangst startten de testritten om 17.15 u. Aan boord van iedere wagen: 1 testrijder, 1 passagier (die dan testrijder werd voor de volgende rit) en 1 verantwoordelijke van de garage. Er was een vast parcours uitgestippeld van 10,5 kilometer. Op die manier kregen de aanwezigen ruim de mogelijkheid om aan den lijve te ondervinden hoe het voelt om met elektrische wagens te rijden. En dat was voor de meesten zonder meer een positieve ervaring.

Na de testritten was het de beurt aan Caroline Dries en Yves Ceurstemont van Arval Lease om de deelnemers een inzicht te geven in de “fleet van de toekomst”. Dat gebeurde aan de hand van 4 kernpunten. Eén: benzine wordt alsmaar interessanter in vergelijking met diesel. Twee: er zijn uiteenlopende alternatieve aandrijfsystemen (puur elektrisch, full hybride, plug-in hybride, milde hybride, waterstof, CNG – compressed natural gas). Allemaal technologieën die meer of minder ver ontwikkeld zijn, ieder met eigen voor- en nadelen en vooral ook ieder met eigen do’s and dont’s (hoe én wanneer gebruiken). Het aantal publieke elektrische laadpunten alsook de CNG-infrastructuur blijft momenteel nog een heikel punt. Drie: de ‘total cost of ownership’ stimuleert de gebruikers op dit moment zeker nog niet naar elektrische wagens. Dat bleek duidelijk uit een simulatie voor de Golf. Vier: de CO2-uitstoot en het verbruik worden binnenkort gemeten via een nieuwe test, de WLTP. Die vervangt dan op termijn de NEDC-test, wat zal aanleiding geven tot een hogere CO2-meting en mogelijker wijze tot een hogere belasting (en hogere lease-prijs). Besluit: het wagenpark van de toekomst zal er veel meer gedifferentieerd uitzien dan vandaag, maar benzine/diesel zullen zeker op korte termijn niet verdwijnen. Het is aan de gebruiker om te kiezen voor een wagen die het best past bij zijn profiel en dat betekent voor de leasingmaatschappijen dat ze hun klanten nog beter dan vandaag moeten leren kennen. En met de leuze “ken je klant” en “maak een keuze op basis van de waarde voor de klant” zitten we recht in het hart van de goede marketing.

Intussen was het bijna 20 u. en dus tijd voor het informele gedeelte en vooral om de interne mens te versterken. Het ‘Barbeknoeiertje’ was er helemaal klaar voor en dus konden de gasten meteen aanschuiven voor een rijkelijk BBQ-buffet. En de voorzitter, die kondigde al meteen de volgende BRES-activiteit aan: een ontbijtvergadering met een informatief onderwerp. Datum, plaats en concrete inhoud volgen.

Deze diashow vereist JavaScript.

DE BRES OP ONTDEKKINGSTOCHT IN EIGEN STREEK

“Ken je buren”. Dat was het motto van de BRES-happening op woensdag 21 juni. Om dat thema in de praktijk om te zetten werd er een speciale formule uitgewerkt: de industrieterreinen in Bree zouden met de Vespa verkend worden en voor die speciale gelegenheid werden meteen ook de partners uitgenodigd.

Uiteraard werd reeds lang van tevoren een aanvraag ingediend voor een stralend zomerweer. Dat verzoek werd ingewilligd – woensdag 21 juni was een prachtige zomerdag, zoals het hoort bij de start van de zomer – en dus kon de Vespa-colonne om 15.30 u. van start gaan aan de Pollismolen. Een 25-tal bestuurders (uiteraard mét helm) (en al dan niet met passagier) vatten de tocht aan naar Gia Systems op het Industrieterrein – Kanaal Noord. Daar gaf Michel Grosemans een gepassioneerde en boeiende uiteenzetting over het bedrijf dat intelligente bekabelingsoplossingen en domotica voor grote kantoorgebouwen verzorgt. De volgende etappe was het natuurgebied Mariahof. Op die manier werden de deelnemers er nog een keer aan herinnerd dat Bree niet enkel een dynamische ondernemersregio is, maar dat er in de regio ook nog heel veel mooi natuurgebied voorhanden is.

In de beste traditie van de BRES werd tijdens de ontdekkingstocht het nuttige aan het aangename gepaard en dus werd er een rustpauze ingelast mét hapjes en een drankje. Een welgekomen verpozing met dank aan de Pollismolen. En dan  werd de tocht aangevat naar het industrieterrein Vostert. Dirk Thaens van Geerits Constructie gaf de deelnemers een inzicht in de realisaties van het revitaliseringsproject van industrieterrein Vostert en in de plannen voor de verdere toekomstige ontwikkeling van het industrieterrein.

De impact van de verschroeiende zon was intussen bij heel wat deelnemers zichtbaar. Gelukkig kon de Vespa-tocht terug naar de Pollismolen voor enige verkoeling zorgen. Ter plaatse werden de deelnemers dan vergast op een culinaire BBQ. Een BRES-activiteit die zonder twijfel in het geheugen zal blijven hangen en waarover nog geregeld nagepraat zal worden.

Deze diashow vereist JavaScript.

BRES – groen en duurzaam

Misschien zijn de BRES-leden inderdaad wel groen en duurzaam. Misschien zijn ze ook erg bekommerd om de almaar striktere (Europese) wetgeving op het vlak van milieu en energie. In ieder geval waren meer dan 30 leden aanwezig op de informatie-avond in het teken van energie en milieu.

CEO Dominique Stinckens, de gastheer van de avond, gaf als inleiding een boeiend overzicht van de geschiedenis van Greenyard Prepared Belgium (allicht vandaag bij velen nog beter bekend als Noliko). Zowel het bedrijf zelf als de groep (Greenyard) hebben de afgelopen jaren een indrukwekkend parcours afgelegd. Dat een en ander ook geregeld aanleiding heeft gegeven tot veranderende namen is dan eigenlijk maar een detail. Op dit moment is Noliko (excuseer: Greenyard Prepared Belgium) het enige conservenfabriek in België en maakt het deel uit van een internationale groep met 4 miljard omzet met voornamelijk activiteiten in verse groenten (omzet van 3 miljard), in diepvries en in conserven (met daarbij nog een bedrijf actief in potgrond en fertilizers). En voor wie eraan mocht twijfelen, de uitbreiding en de acquisities zijn zeker niet gestopt. De recente overname van Lutèce, een champignonbedrijf uit Velden (Nederland), is daar het beste voorbeeld van.

Ook op het vlak van milieu- en energiebeheer timmert Greenyard Prepared al sinds jaar en dag aan de toekomst. Niet alleen het  audit gebeuren, maar ook het duurzame en het groene zit in het DNA van het bedrijf. Zowel op het vlak van waterbeheer (recuperatie van warm water), op het vlak van afvalwaterbeheer (met een eigen indrukwekkende waterzuiveringsinstallatie en met een uitgesproken beheer van afvalstoffen en materiaal) als op het vlak van energiebeheer staat het bedrijf aan de top.

Tijdens het tweede gedeelte van de avond werd duidelijk dat Bree en omgeving nog heel wat onbenutte mogelijkheden in zich bergt voor energie, met name via diepe geothermie. Voor Vito is het duidelijk: de streek heeft de ideale geologische structuur om geothermie centrales te bouwen. Op meer dan 3,5 kilometer diep is er water met een temperatuur van circa 175°. Het komt er “enkel” op aan dat naar boven te pompen: dat water kan dan eerst gebruikt worden om elektriciteit op te wekken, vervolgens om warmte te leveren aan eindgebruikers (bedrijven én particulieren) om dan ten slotte nog te worden gebruikt om warmte te leveren voor nieuwe ontwikkelingen. Als het water dan is afgekoeld tot circa 45° moet het opnieuw naar beneden worden gepompt om dan later (als de temperatuur opnieuw is opgelopen) opnieuw naar boven te worden gehaald: groen én duurzaam. Eandis/Infrax heeft aansluitend duidelijk gemaakt dat het perfect mogelijk is om het water via warmtenetten te distribueren. Voorwaarde om dat op een rendabele manier te doen is uiteraard dat er binnen een straal van 6 à 7 kilometer voldoende afnemers zijn. Een en ander zal o.m. gas niet onmiddellijk doen verdwijnen, maar de geothermie biedt in ieder geval een duurzaam, groen én betaalbaar alternatief. En… het is een streekproduct.

Een boeiende avond die ongetwijfeld extra perspectieven opent voor de streek rond Bree. Er was dan ook genoeg stof om bij een glas nog even na te praten en te netwerken.

 

 

BRES zet het nieuwe werkingsjaar leerrijk in

Op dinsdag 24 januari organiseerde de Breese Economische Stuurgroep (BRES) haar traditionele nieuwjaarsactiviteit. Voor de eerste keer werden niet alleen de BRES-leden uitgenodigd, maar ook de besturen van omliggende ondernemersclubs én een aantal potentiële leden, die op die manier de sfeer binnen de groep al een
een keertje konden opsnuiven.

Om 17.30 u. werd verzameling geblazen in het auditorium van TISM. Het was overigens niet de eerste keer dat de BRES te gast was in TISM. Bij een vorige gelegenheid – iets meer dan een jaar geleden – was dat in een gebouw dat toen zelfs nog niet winddicht was; het was er dan ook ijskoud. Op dat moment had Michel Cardinaels, directeur van TISM, de BRES al uitgenodigd om opnieuw te komen kijken als alles klaar zou zijn. En dat was nu duidelijk het geval. Na een korte verwelkoming kon dan de rondleiding starten. De aanwezigen werden daarvoor in 3 groepen onderverdeeld.

Het werd al héél snel duidelijk dat het technisch onderwijs dat de meesten voor ogen hadden intussen helemaal door de feiten achterhaald is. Dat geldt zeker voor TISM dat op het vlak van onderwijsvernieuwing en technologie een toppositie in Vlaanderen inneemt: hyper moderne uitrusting waar zelfs bedrijven soms jaloers op zijn, veel lichtinval in de lokalen, grote en open ruimten, opengewerkte leslokalen met veel ramen en vooral leerlingen uit de verschillende richtingen die projectmatig heel nauw met elkaar samenwerken. Vanaf het eerste jaar worden leerlingen vertrouwd gemaakt met de nieuwste technieken en machines. Van schotten tussen TSO en BSO is eigenlijk geen sprake meer. De discussie die momenteel in de onderwijswereld gaande is, heeft TISM al ver achter zich gelaten. Iemand van de deelnemers vatte het heel goed samen: “We zijn eigenlijk 35 jaar te vroeg geboren”. Deze infrastructuur en deze aanpak zijn de beste garantie dat het technische TSO- en BSO-onderwijs snel de waardering zal krijgen die het verdient.

Na de boeiende rondleiding (omstreeks 19.15 u.) blikte burgemeester Liesbeth Van der Auwera eerst terug op het afgelopen jaar om vervolgens vooruit te kijken naar de toekomst en vooral ook het belang van ondernemerschap voor de hele regio te beklemtonen. De voorzitter van de BRES, Andy Moors van Veldeman groep, schetste daarna kort hoe het jaarprogramma van de BRES eruit ziet en op welke manier de BRES verder kan groeien. En daarna was het tijd voor de receptie, meteen het moment om de potentiële leden en de vertegenwoordigers van andere ondernemersclubs beter te leren kennen en uiteraard te netwerken, toch één van de bedoelingen van de BRES.

Deze diashow vereist JavaScript.