BRES – groen en duurzaam

Misschien zijn de BRES-leden inderdaad wel groen en duurzaam. Misschien zijn ze ook erg bekommerd om de almaar striktere (Europese) wetgeving op het vlak van milieu en energie. In ieder geval waren meer dan 30 leden aanwezig op de informatie-avond in het teken van energie en milieu.

CEO Dominique Stinckens, de gastheer van de avond, gaf als inleiding een boeiend overzicht van de geschiedenis van Greenyard Prepared Belgium (allicht vandaag bij velen nog beter bekend als Noliko). Zowel het bedrijf zelf als de groep (Greenyard) hebben de afgelopen jaren een indrukwekkend parcours afgelegd. Dat een en ander ook geregeld aanleiding heeft gegeven tot veranderende namen is dan eigenlijk maar een detail. Op dit moment is Noliko (excuseer: Greenyard Prepared Belgium) het enige conservenfabriek in België en maakt het deel uit van een internationale groep met 4 miljard omzet met voornamelijk activiteiten in verse groenten (omzet van 3 miljard), in diepvries en in conserven (met daarbij nog een bedrijf actief in potgrond en fertilizers). En voor wie eraan mocht twijfelen, de uitbreiding en de acquisities zijn zeker niet gestopt. De recente overname van Lutèce, een champignonbedrijf uit Velden (Nederland), is daar het beste voorbeeld van.

Ook op het vlak van milieu- en energiebeheer timmert Greenyard Prepared al sinds jaar en dag aan de toekomst. Niet alleen het  audit gebeuren, maar ook het duurzame en het groene zit in het DNA van het bedrijf. Zowel op het vlak van waterbeheer (recuperatie van warm water), op het vlak van afvalwaterbeheer (met een eigen indrukwekkende waterzuiveringsinstallatie en met een uitgesproken beheer van afvalstoffen en materiaal) als op het vlak van energiebeheer staat het bedrijf aan de top.

Tijdens het tweede gedeelte van de avond werd duidelijk dat Bree en omgeving nog heel wat onbenutte mogelijkheden in zich bergt voor energie, met name via diepe geothermie. Voor Vito is het duidelijk: de streek heeft de ideale geologische structuur om geothermie centrales te bouwen. Op meer dan 3,5 kilometer diep is er water met een temperatuur van circa 175°. Het komt er “enkel” op aan dat naar boven te pompen: dat water kan dan eerst gebruikt worden om elektriciteit op te wekken, vervolgens om warmte te leveren aan eindgebruikers (bedrijven én particulieren) om dan ten slotte nog te worden gebruikt om warmte te leveren voor nieuwe ontwikkelingen. Als het water dan is afgekoeld tot circa 45° moet het opnieuw naar beneden worden gepompt om dan later (als de temperatuur opnieuw is opgelopen) opnieuw naar boven te worden gehaald: groen én duurzaam. Eandis/Infrax heeft aansluitend duidelijk gemaakt dat het perfect mogelijk is om het water via warmtenetten te distribueren. Voorwaarde om dat op een rendabele manier te doen is uiteraard dat er binnen een straal van 6 à 7 kilometer voldoende afnemers zijn. Een en ander zal o.m. gas niet onmiddellijk doen verdwijnen, maar de geothermie biedt in ieder geval een duurzaam, groen én betaalbaar alternatief. En… het is een streekproduct.

Een boeiende avond die ongetwijfeld extra perspectieven opent voor de streek rond Bree. Er was dan ook genoeg stof om bij een glas nog even na te praten en te netwerken.

 

 

BRES zet het nieuwe werkingsjaar leerrijk in

Op dinsdag 24 januari organiseerde de Breese Economische Stuurgroep (BRES) haar traditionele nieuwjaarsactiviteit. Voor de eerste keer werden niet alleen de BRES-leden uitgenodigd, maar ook de besturen van omliggende ondernemersclubs én een aantal potentiële leden, die op die manier de sfeer binnen de groep al een
een keertje konden opsnuiven.

Om 17.30 u. werd verzameling geblazen in het auditorium van TISM. Het was overigens niet de eerste keer dat de BRES te gast was in TISM. Bij een vorige gelegenheid – iets meer dan een jaar geleden – was dat in een gebouw dat toen zelfs nog niet winddicht was; het was er dan ook ijskoud. Op dat moment had Michel Cardinaels, directeur van TISM, de BRES al uitgenodigd om opnieuw te komen kijken als alles klaar zou zijn. En dat was nu duidelijk het geval. Na een korte verwelkoming kon dan de rondleiding starten. De aanwezigen werden daarvoor in 3 groepen onderverdeeld.

Het werd al héél snel duidelijk dat het technisch onderwijs dat de meesten voor ogen hadden intussen helemaal door de feiten achterhaald is. Dat geldt zeker voor TISM dat op het vlak van onderwijsvernieuwing en technologie een toppositie in Vlaanderen inneemt: hyper moderne uitrusting waar zelfs bedrijven soms jaloers op zijn, veel lichtinval in de lokalen, grote en open ruimten, opengewerkte leslokalen met veel ramen en vooral leerlingen uit de verschillende richtingen die projectmatig heel nauw met elkaar samenwerken. Vanaf het eerste jaar worden leerlingen vertrouwd gemaakt met de nieuwste technieken en machines. Van schotten tussen TSO en BSO is eigenlijk geen sprake meer. De discussie die momenteel in de onderwijswereld gaande is, heeft TISM al ver achter zich gelaten. Iemand van de deelnemers vatte het heel goed samen: “We zijn eigenlijk 35 jaar te vroeg geboren”. Deze infrastructuur en deze aanpak zijn de beste garantie dat het technische TSO- en BSO-onderwijs snel de waardering zal krijgen die het verdient.

Na de boeiende rondleiding (omstreeks 19.15 u.) blikte burgemeester Liesbeth Van der Auwera eerst terug op het afgelopen jaar om vervolgens vooruit te kijken naar de toekomst en vooral ook het belang van ondernemerschap voor de hele regio te beklemtonen. De voorzitter van de BRES, Andy Moors van Veldeman groep, schetste daarna kort hoe het jaarprogramma van de BRES eruit ziet en op welke manier de BRES verder kan groeien. En daarna was het tijd voor de receptie, meteen het moment om de potentiële leden en de vertegenwoordigers van andere ondernemersclubs beter te leren kennen en uiteraard te netwerken, toch één van de bedoelingen van de BRES.

De voorzitter nodigt uit – BRES op bezoek bij Veldeman Group

logo-1Toen een drietal jaren geleden Hans De Jong van De Boer Tenten voorzitter werd van de Breese Economische Stuurgroep nodigde hij de leden uit op een rondleiding in het bedrijf. Tegelijk presenteerde hij zijn “actieplan” voor de BRES. Iets meer dan drie jaar later is Andy Moors van Veldeman Group de voorzitter van de BRES en op woensdag 21 september nodigde ook hij de leden uit op een rondleiding in zijn bedrijf, opnieuw dus een tentenbedrijf. En ook hij gaf duidelijk aan hoe hij de BRES verder ziet groeien. Zo werden in de afgelopen maanden een aantal ‘werkingsregels’ voor de vereniging opgesteld (een charter) met daarin onder meer duidelijke aandacht voor verdere ledenwerving en de continuïteit. Uit de gedachtewisseling bleek in ieder geval dat de 21 aanwezigen het belang van de BRES inzien en mee hun schouders willen zetten onder de verdere uitbouw.

De avond startte met een stijlvolle ontvangst in een ‘demonstratietent’. Na een drankje en een hapje gaf Andy Moors eerst een korte voorstelling van Veldeman group, een bedrijf dat sinds 1954 geëvolueerd is van een tentenverhuurder tot een internationale speler die niet alleen tenten verhuurt, maar ook verkoopt én vooral totaaloplossingen op maat aan zijn klanten aanbiedt. De rondleiding gaf vervolgens een goed zicht op de activiteiten. In de zeilafdeling werd duidelijk gemaakt dat zeilen niet aan mekaar genaaid worden, maar wel gelast. Van de zeilafdeling ging het naar de montage-afdeling om dan te eindigen in de ‘zeilwasserij’. Het viel op dat het opnieuw bedrijfsklaar maken van verhuurde zeilen toch wel een erg intensieve bezigheid is. Buiten kregen de aanwezigen dan zicht op het totale bedrijfsterrein (circa 4 ha).

Na een uurtje waren alle aanwezigen opnieuw binnen en kon de voorzitter dus zijn eerder genoemde plannen toelichten. Dat alles gebeurde ongeveer halfweg een hele reeks van exquise hapjes. Dat er intussen na de vakantieperiode heel wat geanimeerde gesprekken werden gevoerd, hoeft geen betoog. En voor wie het zich al enige tijd afvroeg: op vraag van Luk Kathagen stelde Andy Moors heel duidelijk dat het verschil tussen Veldeman Group en De Boer Tenten erin bestaat dat die eerste zowel verhuurt als verkoopt en dat De Boer Tenten vooral verhuurt. Dat werd (uiteraard) bevestigd door Hans De Jong met de mededeling dat ze als concullega’s ook wel geregeld zaken doen met mekaar. En laat dat nu net één van de basisdoelstellingen van de BRES zijn.

Een geslaagde avond met een voorzitter die vol enthousiasme de BRES verder een mooie rol wil laten spelen in het Breese gemeenschap en dat in de filosofie van de vereniging waarin samenwerking tussen het bedrijfsleven, de scholen en de stad centraal staat. Het is en blijft een mooi en vrij uniek concept.

De BRES werkt

“De BRES werkt” is uiteraard een titel die voor meerdere interpretaties vatbaar is. In dit concrete geval moet die echter vrij letterlijk worden geïnterpreteerd. Voor de eerste activiteit onder zijn voorzitterschap had Andy Moors (Veldeman groep) namelijk het idee opgevat dat een “fun” activiteit een goed idee zou zijn. Al snel werd het aspect “plezier” dan geassocieerd met “actief bezig zijn”. En dus werd in samenspraak met de Pollismolen afgesproken dat de leden van de Breese Economische Stuurgroep zélf zouden zorgen voor een driegangenmenu.

Op 14 april om half zes werd gestart met een aperitief. Heel wat aanwezigen voelden zich al gerust gesteld dat er bij het aperitief onmiddellijk al verschillende hapjes werden geserveerd. Met een héél lege maag zou dus niemand naar huis gaan. Na een korte verwelkoming door de voorzitter begon het échte werk. De deelnemers werden ingedeeld in groepjes en op weg gestuurd naar de keuken. Van tevoren had het bestuur al gezorgd voor de passende outfit (short én bandana). Die professionele kledij kon niet verhelen dat de échte kwaliteiten van de BRES-leden toch op het vlak van management liggen: plannen, delegeren, toelichting geven, uitleggen, controleren… Als het gaat om het échte werk zoals onder meer: schillen van asperges, superfijn snijden van uien, op het vel bakken van zalm, frituren van superdunne reepjes schorseneren, kloppen van sabayon… dan zijn er natuurlijk andere vaardigheden van belang. Terwijl sommigen zich met de moed der wanhoop op het onvertrouwde keukenwerk stortten, bleven anderen wat meer vasthouden aan wat ze gewoon zijn. En dan ontstaan situaties waarbij twee deelnemers aan het werk zijn (bijvoorbeeld borden dresseren) terwijl de grote meerderheid min of meer goedkeurend toekijkt en waar nodig mondeling bijstuurt…

Dankzij Wim en Melanie van de Pollismolen is uiteindelijk toch alles meer dan goed gekomen en heeft iedereen héérlijk gegeten en veel kunnen bijpraten. Tegelijk is het voor alle deelnemers duidelijk geworden dat het keukenwerk keihard werken is en vooral ook een optimale organisatie vereist. Besluit van alle deelnemers: een meer dan “gesmaakt” initiatief.

Afscheid van Hans De Jongh

Op 18 februari nam het dagelijks bestuur van de BRES tijdens een gezellige lunch in de Pollismolen ‘officieel’ afscheid van Hans De Jongh als voorzitter van de BRES.

Links op de foto Andy Moors (Veldeman group), de nieuwe voorzitter, samen met Hans De Jongh (De Boer Tenten), de ontslagnemende voorzitter. Samen ‘torsen’ ze het afscheidscadeau voor Hans, een mand met Limburgse streekbieren én een bijhorend ‘bierboek’.
Er werd uiteraard nog even terug gekeken naar het verleden, maar tegelijk werden er met de nieuwe voorzitter meteen ook al heel wat afspraken gemaakt om de BRES-werking verder uit te bouwen.

2016-02-18 13.42.14

Nieuwjaarsreceptie BRES – Oog voor de toekomst

Op woensdag 20 januari verzamelde de BRES in de vroege namiddag vóór het Breese stadhuis. Om stipt 14.45 u stopte de speciale bus om de 27 aanwezigen naar de nieuwbouw van het Technisch Instituut Sint-Michiel (aan de Rode Kruislaan) te brengen. Ter plaatse werd het gezelschap opgewacht door Michel Cardinaels, de directeur van TISM en door Jan Peeters, de pedagogisch directeur.

Alvorens de rondleiding te starten, gaf directeur Cardinaels een toelichting bij het hele project. Daarbij werd onder meer ingegaan op het waarom van de nieuwbouw, op de samenwerking met Scholen voor Morgen en vooral op de visie die ten grondslag ligt aan het geheel. Kern daarbij is dat een school wordt gebouwd die klaar is voor het onderwijs van de 21e eeuw: projectwerking, integratie van verschillende vakken, zelfstandig begeleid leren, STEM (Science, Technology, Engineering en Mathemetics), competentiegericht en een sterke focus op de verwachtingen van de arbeidsmarkt zijn daarbij kernbegrippen. Dat vertaalt zich in ruimten die erg flexibel zijn opgevat en die blijk geven van een grote transparantie. De tijd dat iedere leraar in zijn klasje met zijn vak en zijn leerlingen werkt, is duidelijk niet meer van deze tijd. Hoe een en ander in de praktijk zal werken, werd meer concreet tijdens de rondleiding. Uiteraard is de school op dit moment nog een ruwbouw die nog niet winddicht is, maar op basis van de toelichting in de verschillende ruimten voelde iedereen toch voldoende aan waar het geheel naar toe gaat. Na de rondleiding was de belangrijkste vraag om nog eens terug te komen na september als de school in werking is.

De korte busrit terug naar het stadhuis was net lang genoeg om het opnieuw een beetje warm te krijgen. Tijdens de gezellige receptie in het stadhuis gaf de burgemeester een zicht op een aantal toekomstige projecten, waaronder een sportcomplex in de nabijheid van de nieuwe scholencampus. En ook de BRES zelf heeft het fundament gelegd voor zijn toekomst. In een korte speech (zoals we van hem gewend zijn) gaf Hans De Jong officieel de fakkel door aan zijn opvolger, Andy Moors (Veldeman). We wensen Andy veel succes in zijn nieuwe functie en kijken met zijn allen uit naar boeiende activiteiten. Een bezoek aan Veldeman tenten werd in ieder geval al aangekondigd.

 

Noord – Limburg 2020

Stellen dat Noord-Limburg niet meteen de meest gemakkelijk bereikbare regio is, is als een open deur instampen. Een aantal grote ontsluitingsdossiers zijn uitzichtloos geblokkeerd en verhinderen mogelijk nog jarenlang de verdere sociaaleconomische ontwikkeling van de regio. Betekent dit ook dat we als regio bij de pakken moeten blijven zitten tot er uiteindelijk een realisatie komt van deze dossiers?

Een gemengd publiek van ondernemers, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit het onderwijs, vakbonden, enz  uit Noord-Limburger vinden alvast van niet! Zij gingen in op de uitnodiging van Focus Noord vzw om samen te na te denken over de sociaaleconomische toekomst van de regio. Op woensdag 23 september ll. staken in het Poorthuis te Peer 70 geëngageerde Noord-Limburgers de hoofden bij elkaar om een antwoord te vinden op  vragen zoals  “hoe het ondernemen en de tewerkstelling in onze regio bevorderen?” en vooral “wat kunnen we hierbij als regio, samenwerkingsverband, bedrijf, organisatie, kortom als Noord-Limburgers zelf doen?”

Focus Noord vzw is de koepel van de 6 Noord-Limburgse ondernemersclubs. In samenwerking met  het Innovatiecentrum Limburg, het Ondernemersplatform Limburg, het Platform Noord-Limburg en POM-ERSV Limburg, werd   met de brainstorming op 23 september het startschot voor het project “Noord-Limburg 2020” gegeven.   Met dit project wenst Focus Noord, samen met iedereen die de regio een warm hart toedraagt, een nieuwe dynamiek tot stand te brengen om Noord-Limburg als dynamische regio door verschillende acties en projecten sociaal economisch terug op de kaart te plaatsen.

De erg interactieve brainstorming sessie van 23 september leverde  heel veel creatieve ideeën op die door Focus noord  gegroepeerd werden in 8 grote thema’s.

  • Kwaliteitsvol Noord-Limburg
  • Duurzaam Noord-Limburg
  • Samenwerkend Noord-Limburg
  • Zichtbaar Noord-Limburg
  • Ondernemend Noord-Limburg
  • Innovatief Noord-Limburg
  • Digitaal Noord-Limburg en
  • Zorgzaam Noord-Limburg

Elk thema zal in de loop van 2016 worden toegewezen aan een werkgroep waaraan alle geïnteresseerde Noord-Limburgers verder kunnen deelnemen om de vele voorstellen verder te verdiepen.  Focus Noord zal de overkoepelende regie voor het totaal project verzorgen.

Bij deze lanceert Noord-Limburg opnieuw een oproep.  Alle bedrijven  en Noord-Limburgers worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze werkgroepen en aan een nieuwe dynamiek in onze regio!

Interesse voor Noord-Limburg 2020! of graag meer informatie over het project en de thema’s? Neem  dan contact op met:

JP. Boons – jean-pierre.boons@ersvlimburg.be – 0471/36 91 19

Marleen Deleu – marleen.deleu@gmail.com – 0495/76 01 23

De kip en het ei – Breese Economische Stuurgroep bezoekt Schildermans/Pludis

Tijdens haar eerste activiteit na de zomervakantie was de Breese Economische Stuurgroep op 22 september te gast bij NV Schildermans/Pludis. Een 20-tal leden werden verwelkomd door bedrijfsleider Stefan Schildermans en zijn echtgenote. Stefan gidste zijn gasten eerst door de geschiedenis van het familiebedrijf. De kippenslachterij werd iets meer dan 60 jaar geleden opgericht door zijn vader. Sindsdien is het bedrijf constant gegroeid en enkele jaren geleden werd alles volledig verbouwd en werd de capaciteit gevoelig uitgebreid. De sterkte van het familiale bedrijf ligt in zijn flexibiliteit, maar vooral ook in gedreven aandacht voor kwaliteit. En die kwaliteitsbewaking start in de broederijen waar wordt aangekocht en eindigt maar als het eindproduct – de kip – bij de klant (vooral warenhuizen en groothandel) is afgeleverd. Op die manier wordt de totale keten bewaakt. Voorts zijn duurzaamheid en constante technologische vernieuwing (o.m. warmterecuperatie, waterzuivering, maar ook samenwerking met de universiteit van Gent) opvallende elementen in de bedrijfsaanpak. Intussen is de export goed voor ongeveer 20% van de omzet. Dat heel binnenkort ook de export naar Zuid-Afrika wordt gestart, bewijst de niet aflatende dynamiek om het almaar beter te doen.

Na de uitleg volgde een rondgang in de slachterij zelf. Het slachten gebeurt in de voormiddag en kon dus niet worden getoond, maar dat belette niet dat heel duidelijk werd gemaakt hoe het hele slachtproces (volledig halal) verloopt. De kippen kon iedereen er makkelijk bij denken. Wie tijdens het eerste deel van de rondleiding toch zou twijfelen of er echt wel kippen bij te pas komen, kon de beestjes “bewonderen” tijdens het tweede deel, met name bij het versnijden. De rondleiding eindigde in de “controlekamer” waar het hele proces op de voet kan worden gevolgd en waar zo nodig gericht kan worden ingegrepen. Kwaliteitsbewaking (onder meer via veeartsen) is een constante in het hele proces. In dat verband is het kenmerkend dat elke kip voor het versnijden wordt gefotografeerd en dat dan via computer onmiddellijk wordt bepaald welke kippen niet de vereiste A-kwaliteit halen en dan uit het normale productieproces worden gehaald.

Na de “groepsfoto” werd de namiddag afgesloten met een BBQ in restaurant Oud Bree. Welk vlees er op de BBQ lag? Een overbodige vraag. Lekker was het in ieder geval.

Leger van Estland koopt containers in Bree

AJK-HydroliftHet leger van Estland heeft 12 ISO-containersystemen besteld bij AJK Hydrolift in Bree. Speciaal aan dit type is dat de containers met dezelfde vrachtwagen zowel te water (overzee) als over de weg kunnen vervoerd worden. “Deze systemen zijn door ons zodanig ontworpen dat ze voldoen aan alle vereisten om binnen het NATO-verband ingezet te worden,” zegt Mark Janssen, gedelegeerd bestuurder van AJK Hydrolift. “Een belangrijke referentie voor ons bedrijf. We hebben hiervoor intensief samengewerkt met Volvo in Zweden. Dat gebeurde in het verleden ook al.” AJK Hydrolift hoopt dat het andere landen van de NATO kan overtuigen om hun containers ook in Bree te bestellen.

Bron: http://www.madeinlimburg.be/nieuws/leger-van-estland-koopt-containers-in-bree/

Brouwerij Sint-Jozef valt in de prijzen

42388272-6414-11e4-89f6-7506b77d0bf5_web_scale_0.1464844_0.1464844__Brouwerij Sint-Jozef uit Opitter heeft afgelopen weekend twee medailles behaald op de Brussels Beer Challenge in Leuven. Limburgse Witte behaalde goud in de categorie ‘witbier’, Sint-Gummarus Tripel pakte de bronzen medaille in de categorie ‘tripel’.

‘Deze erkenningen onderstrepen nogmaals de doorgedreven kwaliteit van onze bieren en ondersteunen mee de verdere doorbraak van onze bieren, niet alleen lokaal, maar ook internationaal’, zegt zaakvoerder Jef Cornelissen.

Het is niet de eerste keer dat de brouwerij in de prijzen valt. Zo behaalde Ops-Ale afgelopen zomer voor de veertiende keer op een rij een gouden medaille tijdens de Monde Selection in Bordeaux. Ook de Herkenrode-bieren (bruin en tripel) behaalden een gouden medaille.

Bron: http://www.hbvl.be